Videregående skole - veien videre

Målgruppe: Elever som etter endt videregående skole  ønsker å studere videre.

Prosjektets tilnærming: Forvaltning av eiendommer og utnyttelse av tømmerstokken og tilstøtende aktivitet

Avsender:
- NMBU, HiH

Budskap:
- Du vil spesialisere deg innen…
o  biologi, natur, jakt, friluftsliv, klima, energi, miljø, planlegging, økonomi, forvaltning, treteknologi, driftsteknologi, produktutvikling, organisasjon, ledelse, bioøkonomi,
- Du vil oppleve…
o Internasjonalt samarbeid og utveksling, prosjekter i utviklingsland, friluftsliv,  feltarbeid, aktive studentmiljø med utfordrende oppgaver, samarbeid med næringslivet. samhold og bofelleskap, kontaktbygging, bruk av avansert teknologi, utfordrende og utviklende studiemiljøer
- Du kan jobbe med…
Ledende stillinger innen forvaltning av skog, vilt, fisk, eiendom, areal og økonomi. Tømmermekling, skogbruksledelse.  Miljø, energi og klima, forskning, utvikling, driftsteknikk, foredling, forskning og produktutvikling, salg, mekling og markedsføring.

Valg av personell på stand:

Det er en fordel å ha personer som er under utdanning på for eksempel NMBU eller HiH. Studenter som repreenterer sine studier er ofte de beste til å markedsføre studiene og til å kunne svare på spørsmål. En eller flere personer med arbeidserfaring i bransjen er også en fordel.

Send oss en forespørsel.