Universitet/Høyskole - vil ut i arbeidslivet

Målgruppe: Studenter som etter endt høyere utdanning vil ut i yrkeslivet

Prosjektets tilnærming: «hvem kan gi meg den jobben jeg er kvalifisert for og vil ha?». Modell: som match.com

Avsendere:
- Aktuelle jobbtilbydere innen skog- og tresektoren, fylker, kommuner, skogeierandelslag, entreprenører, skogeiere, treforedlende bedrifter, forskningsinstitusjoner, allmenninger, treindustri, sagbruk mm.

Budskap:
- Vi trenger deg med kunnskap innen…..til å….. Vi tilbyr....
Eks: Ledende stillinger innen forvaltning av skog, vilt, fisk, eiendom, areal og økonomi. Miljø, energi og klima, forskning, utvikling, driftsteknikk, foredling, forskning og produktutvikling, salg, mekling og markedsføring.

Tilnærming kommunikasjon:
- Utfordrende, utviklende, fremtidsrettet, muligheter og rasjonell
- Konkrete arbeidsoppgaver og tilgjengelige stillinger