Med Skog Som Jobb

Med Skog Som Jobb er et utstillingskonsept utviklet gjennom et bredt samarbeid i Skogsektoren. Prosjektet er i stor grad finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond.

Målsetning: Et utstillingskonsept med et bredt bruksområde og en utstillingsløsning som skal være robust, fleksibel og mobil.
Hensikten med konseptet er:

1) Å skape en «stopp-effekt» hos publikum (ref. slagordet om «Redd et tre hugg det ned..»),
2) Å lage en gjenkjennelig/standard ramme som samtidig kan tilpasses/skreddersys i form og innhold (jf. presentasjoner på skjermer, vinkling og form fra de som betjener standen etc.)
3) Å skape interesse og begeistring for skogsektoren på en profesjonell, entydig og troverdig måte,…»

Utstillingskonseptet består av  presentasjoner og utstillingselementer som kan benyttes av alle i skogsektoren på arenaer og ved aktiviteter hvor ulike temaer innen skogsektoren skal presenteres.

Konseptet skal i første rekke benyttes på utdanningsmesser, seminarer, ved utdanningsinstitusjoner og ulike arrangement primært rettet mot unge og studenter. Et vesentlig mål for prosjektet er å stimulere til rekruttering i skogsektoren.

Utstillingskonseptet er målgruppeorientert. Budskap, utstillingselementer og presentasjoner er tilpasset med tydelige budskap og definerte avsendere til hver målgruppe.

ØNSKER DU Å BENYTTE UTSTILLINGSMATERIELLET ELLER HAR SPØRSMÅL OM DETTE - KONTAKT OSS