Betingelser for bruk av utstillingsmateriell

Utstillingsmateriellet er utarbeidet av flere aktører i skogselsktoren i tett samarbeid med Velg Skog. Prosjektet er delvis finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond.


Anbefaling kjøreregler for bruk

- Personell på stand bør tilpasses de ulike målgrupper etter prinsippet «neste ledd». Eks. For målgruppe en, velg student fra målgruppe 2 etc. Husk også personell med faglig tyngde og erfaring.
- Definer målgruppe, spiss budskapene, vær tydelig på hvem som er avsender
- Vis fremtidsmulighetene
- Vær tydelig på gjensidig nytte og behov «vi trenger deg» og motsatt «du trenger oss». Forklar hvorfor.

Rapportering etter bruk

- Ansvarlig bruker skal registreres og skal rapportere bruk i forhold til definert oppsett.
- målgruppe
- måloppnåelse
- evaluering

Ansvar og Transport

- Lånetaker som godkjennes av Utlåner kan benytte utstillingselementer kostnadsfritt.

- Fysiske elementer lagres hos Det norske Skogselskap (DnS), Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo

- Lånetaker er ansvarlig for å returnere fysiske elementer uskadet og uten mangler til DnS lager

- Lånetaker betaler for frakt av fysiske elementer fra og til DnS lager i Oslo

- Lånetaker er ansvarlig for å erstatte skader på elementer som lånes

- Lånetaker er ansvarlig for all form for bruk av utstillingsmateriell og presentasjoner. 

- Digitale elementer lagres på nett i SkyDrive

Send oss en forespørsel.