10 årig grunnskole - veien videre

Målgruppe:  Elever som skal ta valg etter obligatorisk grunnskole

Prosjektets tilnærming: Primærskogbruket

Avsendere:
Primær:
- Videregående skole med naturbruk. Målsetting: flere kvalifiserte søkere direkte

Sekundær:
- Bachelor og Master i Skogfag på NMBU, HiH. Målsetting: flere kvalifiserte søkere, kommunisere muligheter og veivalg

Budskap:
- Du vil blant annet lære…
o Allmennkunnskap som danner grunnlag for opptak på høyere studier innen skogfag.
o Kjøring og bruk av skogsmaskiner, motorsag og utstyr, ikt,  kart, skogskjøtsel, behandling av tømmer, natur og miljøkunnskap, service og framferd, helse miljø og sikkerhet og friluftsliv
- Du vil oppleve…
o Nærhet til natur, jakt, friluftsliv,  samhold og felleskap, sprenge grenser, håndtere avanserte maskiner, bruk av avansert teknologi
- Du kan jobbe med…
o Betjente avanserte skogsmaskiner, verktøy og utstyr, praktisk skogbruk, skogsoperatør,

Tilnærming kommunikasjon:
- Opplevelse-, følelsesbasert
o Større grad av praktisk arbeid, natur, friluftsliv, tøft,
o Større grad interaktivitet og visuell fremstillinger

Send oss en forespørsel.